„ Hvis du likte service, fortell andre, hvis ikke - fortell oss.“

HVA BESTÅR MOBILTELEFONER AV?

I en mobiltelefon finner man i snitt 40 prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent keramikk, i tillegg til miljøskadelige kjemikalier som blant annet bromerte flammehemmere. Fra en brukt mobil gjenvinnes alle metaller som kobber, nikkel, tinn, kobolt, gull og tantalum (coltan) – altså så mye metall man trenger for å lage en ny mobiltelefon.

HVOR KAN JEG LEVERE?

Du kan levere mobilen din i alle våre butikker, husk å slette alle personlige filer og data og nullstille telefonen.

HVOR SENDES MOBILEN ETTER AT DEN ER LEVERT INN?

Etter at mobilen er levert hos for eksempel forhandler, sendes den videre til et gjenvinningsanlegg.
Her tas batteriet ut manuelt. Batterier har sitt eget kretsløp, og alle batterier som samles inn går til Batterireturs sentrallagre, og derfra videre til ulike gjenvinningsanlegg i Europa.

METALLENE SMELTES NED OG GJENVINNES

På smelteverket behandler de ikke bare mobiltelefoner. Det første som skjer med alt  er at de smelter ned en liten andel av lasten for å anslå verdien på metallene. Mobiltelefonene har ikke noe eget særløp, men blandes sammen med TV-apparater, datamaskiner og lignende. Slik får man en blanding som er optimal for smelteovnen, plasten gir nemlig god brennverdi.
I smelteovnen brennes plasten opp. Temperaturen er så høy at de miljøskadelige stoffene også blir destruert. Metallene i EE-avfallet smeltes ned til en blanding som kalles svartkopper.

Denne metallblandingen går gjennom en konvertering hvor jern og aluminium tas ut. Til slutt skal dette igjennom en elektrolyseprosess som skiller ut kopper, sølv og gull. Dette er nå blitt rene metaller som kan selges på verdensmarkedet. Et biprodukt av denne prosessen er sinkoksid, et gult pulver. Sinkoksid blir sendt til Bolidens smelteverk i Odda (Norge), hvor man utvinner sink.

Ring oss