„Hvis du er fornøyd, fortell de andre, hvis ikke - fortell oss.“