Dine rettigheter

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler på doktormobil.no brukes for visse funksjoner som forbedrer nettsiden, eller gir oss statistikk om bruken.

Informasjon

Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Det viktigste med informasjonsplikten er at den skal sikre at du kan forstå hvordan personopplysninger blir behandlet, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, hvilke rettigheter du har og hvordan disse rettighetene kan tas i bruk.

Begrense bruk

Du kan be om at vi ikke bruker personopplysninger til annet enn å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav (f.eks. kreve betaling for en avtale), for å beskytte en annens rettigheter, eller å iverata viktige sammfunsinteresser hvis:

  • Du har bedt om at feilaktige opplysninger korrigeres (inntil opplysningene er korrigert).
  • Du har klaget på behandlingen av personopplysningene (inntil du har fått tilbakemelding på klagen).
  • Det viser seg at vår behandling av opplysningene er ulovlig, og du foretrekker at vi lagrer opplysningene fremfor å slette dem.

Klagerett

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger.

Hvis du ønsker å klage, eller utøve andre rettigheter etter personvernregelverket som retten til begrenset behandling, kan du ta kontakt med kundeservice eller vårt personvernombud.

Du har også rett til å klage forhold inn til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er:

Doktor Mobil AS (org.nr 998 696 429)
Sørkedalsveien 5A
0369 Oslo